ETN200_250

बुधवार, २१ मार्च २०० 26 by
बोतल टेकआउट प्रणाली - ETN200_250

बोतल टेकआउट प्रणाली AOKI हावा माल्डर प्रकार २ for० का लागि

यो बोतल टेकआउट प्रणालीले झटका मोल्डिंग मेशिनबाट बोतलहरू समातेर तल स्ट्रिमतिर कन्वेयरमा सेट गर्दछ।

ETN200_350

बुधवार, २१ मार्च २०० 26 by
बोतल टेक-आउट प्रणाली - ETN200_350

बोतल टेकआउट प्रणाली AOKI हावा माल्डर प्रकार २ for० का लागि

यो बोतल टेकआउट प्रणालीले झटका मोल्डिंग मेशिनबाट बोतलहरू समातेर तल स्ट्रिमतिर कन्वेयरमा सेट गर्दछ।

ETN200_500

बुधवार, २१ मार्च २०० 26 by
बोतल बाहिर निकाल्ने प्रणाली - ETN200_500

बोतल टेकआउट प्रणाली AOKI हावा माल्डर प्रकार 500 (सर्वो) को लागी

यो बोतल टेकआउट प्रणालीले झटका मोल्डिंग मेशिनबाट बोतलहरू समातेर तल स्ट्रिमतिर कन्वेयरमा सेट गर्दछ।

ETN210_12M

बुधवार, २१ मार्च २०० 26 by

बोतल टेकआउट प्रणाली NISSEI हावा माल्डर प्रकार ASB-12M को लागी

यो बोतल टेकआउट प्रणालीले झटका मोल्डिंग मेशिनबाट बोतलहरू समातेर तल स्ट्रिमतिर कन्वेयरमा सेट गर्दछ।

ETN210_12N10

बुधवार, २१ मार्च २०० 26 by

बोतल टेकआउट प्रणाली NISSEI हावा माल्डर प्रकार ASB-12N / 10 को लागी

यो बोतल टेकआउट प्रणालीले झटका मोल्डिंग मेशिनबाट बोतलहरू समातेर तल स्ट्रिमतिर कन्वेयरमा सेट गर्दछ।

ETN210_50MB

बुधवार, २१ मार्च २०० 26 by

बोतल टेकआउट प्रणाली NISSEI हावा माल्डर प्रकार ASB-50MB को लागी

यो बोतल टेकआउट प्रणालीले झटका मोल्डिंग मेशिनबाट बोतलहरू समातेर तल स्ट्रिमतिर कन्वेयरमा सेट गर्दछ।

ETN210_70DPH

बुधवार, २१ मार्च २०० 26 by

बोतल टेकआउट प्रणाली NISSEI हावा माल्डर प्रकार ASB-70DPH को लागी

यो बोतल टेकआउट प्रणालीले झटका मोल्डिंग मेशिनबाट बोतलहरू समातेर तल स्ट्रिमतिर कन्वेयरमा सेट गर्दछ।

ETN220_KEB3

बुधवार, २१ मार्च २०० 26 by
टेकआउट एकाई बोतलहरू - ETN220

KAUTEX ब्लो मोल्डर प्रकार KEB3 को लागी बोतल टेकआउट प्रणाली

यो बोतल टेकआउट प्रणालीले झटका मोल्डिंग मेशिनबाट बोतलहरू समातेर तल स्ट्रिमतिर कन्वेयरमा सेट गर्दछ।

ETN220_KEB5

बुधवार, २१ मार्च २०० 26 by
बोतल टेकआउट प्रणाली - ETN220

KAUTEX ब्लो मोल्डर प्रकार KEB5 को लागी बोतल टेकआउट प्रणाली

यो बोतल टेकआउट प्रणालीले झटका मोल्डिंग मेशिनबाट बोतलहरू समातेर तल स्ट्रिमतिर कन्वेयरमा सेट गर्दछ।

ETN231

बुधवार, 02 अक्टूबर 2019 by
इकाई निकाल्नुहोस् - ETN231

1BLOW प्रकार 2L का लागि बोतल टेकआउट प्रणाली - एकीकृत उच्च भोल्टेज चुहावट परीक्षकको साथ

यो बोतल टेकआउट प्रणालीले झटका मोल्डिंग मेशिनबाट बोतलहरू समातेर तल स्ट्रिमतिर कन्वेयरमा सेट गर्दछ।

चोटी

आफ्नो विवरण भूल गए?