DPC123

बुधवार, 17 अक्टूबर 2018 by
DPC123 - कन्टेनर प्लाज्मा कोटर

कन्टेनर प्लाज्मा कोटर

यस प्लाज्मा कोटरले प्लास्टिकको कन्टेनरहरूमा LL देखि L०L सम्म कोट गर्न सक्दछ। यसले PET (5-30 BPH) र HDPE (135-260 BPH) कन्टेनरको भित्री भागमा बाधा सिर्जना गर्दछ। पूर्ण रीसाइक्लेबल कोटिंग। एकल रिएक्टर मेशिन।

DPC133

बिहीवार, 28 मई 2020 by
DPC133 - L रिंग प्लाज्मा कोटर

ड्रमका लागि एल रिंग प्लाज्मा कोटर

यस प्लाज्मा कोटरले प्लास्टिकबाट ड्रम सीएबाट कोट गर्न सक्दछ। L० एल २ 50० सम्म। यसले पीईटी (-०-250० बीपीएच) र एचडीपीई (-50 110--35 बीपीएच) ड्रमको भित्री भागमा बाधा सिर्जना गर्दछ। पूर्ण रीसाइक्लेबल कोटिंग। एकल रिएक्टर मेशिन।

DPC223

बुधवार, 17 अक्टूबर 2018 by
DPC223 - कन्टेनरहरूको लागि प्लाज्मा कोटर

कन्टेनरहरूको लागि प्लाज्मा कोटर

यस प्लाज्मा कोटरले प्लास्टिकको कन्टेनरहरू LL देखि L०L सम्म कोट गर्न सक्दछ। यसले PET (२5०-30२० BPH) र HDPE (१PE०-२270० BPH) कन्टेनरको भित्री भागमा एउटा बाधा सिर्जना गर्दछ। पूर्ण रीसाइक्लेबल कोटिंग। ट्विन रिएक्टर मेशीन।

DPC403

बुधवार, 02 अक्टूबर 2019 by
DPC403 - बोतलहरूको लागि प्लाज्मा कोटर

बोतलहरूको लागि प्लाज्मा कोटर

यस प्लाज्मा कोटरले प्लास्टिकको बोतलहरू ०.१ एल देखि २ एल सम्म लिन सक्छ। यसले पीईटी (१०००-१ BP०० बीपीएच) र एचडीपीई (-००-0.1०० बीपीएच) बोतलहरूको अवरोध सिर्जना गर्दछ। पूर्ण रीसाइक्लेबल कोटिंग। चौगुना रिएक्टर मेशीन।

DPC413

बुधवार, 17 अक्टूबर 2018 by
DPC413 - कन्टेनर प्लाज्मा कोटर

कन्टेनर प्लाज्मा कोटर

यस प्लाज्मा कोटरले प्लास्टिकको कन्टेनरहरूमा LL देखि १LL सम्म कोट गर्न सक्दछ। यसले पीईटी (-००-3०० बीपीएच) र एचडीपीई (-15००-H600० बीपीएच) कन्टेनरहरूको अवरोध सिर्जना गर्दछ। पूर्ण रीसाइक्लेबल कोटिंग। चौगुना रिएक्टर मेशीन।

DPC613

बुधवार, 17 अक्टूबर 2018 by
DPC613 - कन्टेनरहरूको लागि प्लाज्मा कोटर

कन्टेनरहरूको लागि प्लाज्मा कोटर

यस प्लाज्मा कोटरले प्लास्टिकको कन्टेनरहरूमा LL देखि १LL सम्म कोट गर्न सक्दछ। यसले पीईटी (१०००-१-3००० बीपीएच) र एचडीपीई (15००-1050०० बीपीएच) कन्टेनरहरूको अवरोध सिर्जना गर्दछ। पूर्ण रीसाइक्लेबल कोटिंग। हेक्सा-रिएक्टर मेशीन।

DPC803

बुधवार, 17 अक्टूबर 2018 by
DPC403 - बोतल प्लाज्मा कोटर

बोतल प्लाज्मा कोटर

यस प्लाज्मा कोटरले प्लास्टिकको बोतलहरू ०.१ एल देखि २ एल सम्म लिन सक्छ। यसले पीईटी (२०००--0.1००० बीपीएच) र एचडीपीई (१०००-१-2०० बीपीएच) बोतलहरूको भित्री भागमा बाधा सिर्जना गर्दछ। पूर्ण रीसाइक्लेबल कोटिंग। अक्टा रिएक्टर मेशीन।

DUC120

मङ्गलबार, 28 जुलाई 2020 by
DUC120 - अल्ट्रासोनिक सफाई एकाई

अल्ट्रासोनिक सफाई एकाई

यो तातो अल्ट्रासोनिक सफाई इकाई प्लाज्मा-उपचार बोतल-निर्भर भागहरूमा कार्बन जम्मा खाली गर्दछ। उत्पाद दूषित हुनबाट बचाउँछ!
ट्याank्कको मात्रा: १२०L।

अन्तर्गत ट्याग गरिएको:

DUC240

सोमबार, १ January जनवरी २०२० by

अल्ट्रासोनिक सफाई एकाई

यो तातो अल्ट्रासोनिक सफाई इकाई प्लाज्मा-उपचार बोतल-निर्भर भागहरूमा कार्बन जम्मा खाली गर्दछ। उत्पाद दूषित हुनबाट बचाउँछ!
ट्याank्कको मात्रा: १२०L।

अन्तर्गत ट्याग गरिएको:
चोटी

आफ्नो विवरण भूल गए?