इस्टेक र डेल्टा ईन्जिनियरि announceले गर्व छ कि उनीहरूले प्लाज्मा कोटिंग मेसिनको विकासमा विशेषज्ञ, आइसेटेक सेनामा सामेल भएका छन् भनेर घोषणा गरेर गर्व गर्दछन्, यसले हाम्रो ग्राहकहरूको फाइदाको लागि प्लाज्मा प्रक्रियाहरूमा र यसको वरिपरि यसको आर एन्ड डी गतिविधिमा काम गरिरहन्छ। & डेल्टा ईन्जिनियरिंग, ब्लो मोल्डिंग उद्योगको लागि डाउनस्ट्रीम उपकरणहरूमा विशेषज्ञता,

चोटी

आफ्नो विवरण भूल गए?